bordohaz uj

2013. eseményei

2013. Előadó - Cím / téma - Megjegyzés
január 10 Farkas istván piaridsta igazgató - Az „erkölcstan” tantárgy bevezetése - a Piarista Diákszövetséggel
február 7. Dr. Kis Tiborné tanítónő - A tatai kapucinusok működése és szerepe a városban -
február 8. Németh Péterné tanárnő - SÍK SÁNDOR, a papköltő - az Angyalok és Tündérek galériával
február 9. KÉSZ Tatabányai Csoport - Részvétel a szomszédos helyi csoport farsangi bálján -
március 28. Koltay András piarista levéltáros - A piarista rend Magyarországon - Diákszövetség, Magyary Z. Népfőiskola
április 4 KÉSZ Gondolat-kör: Dr Borbás Zoltán - Teremtésvédelem -
április 11. Dr Nemes Lajos - A tatai piaristák működése - Diákszövetség, Magyary Z. Népfőiskola
április 19-21. Tavaszi küldöttgyűlés - Szabadka -
május 2-5. Lelkigyakorlat - Dr. Osztie Zoltán vezetésével az érdi ciszter nővéreknél - a tatai katolikus egyházkozségekkel
május 9. KÉSZ Gondolat-kör - később egyeztetve -
szeptember 19. KÉSZ Gondolat-kör - a Tata és Térsége Civil Napokhoz kapcsolódva -
október 12. Országos zarándoklat - tervezett helyszíne Máriavölgy -
október 25-27. Őszi küldöttgyűlés - Budapest -
november 16. XV. Árpád-házi Szent Erzsébet jótékonysági bál - szándék később egyeztetve - a Tatai Polgári Körök Szövetségével
november 14. KÉSZ Gondolat-kör - később egyeztetve -
december 29. Évbúcsúztató és hagyományos vetítés a BorDóHázban - -

2012. eseményei

2012. Előadó - Cím / téma - Megjegyzés
január 24. Labancz Zsolt tartományfőnök - Napjaink piaristái és iskoláink - a Piarista Diákszövetséggel
január 26. Dr.Nemes Lajos tatai csoport vezetőségi tag, botanikus - A legszebbek az orchideák - Fellner Jakab Kulturális Egyesülettel
február 23. Böjte Csaba OFM és a ROLE együttes - Konfliktuskezelés szeretettel (a Szent Márton Körrel) - Szent Márton Körrel                       
   márc 5. Bíró László - "A család éve nem tud befejeződni" - Szent Márton Körrel                       
március 29. Hegedűs András esztergomi csoport elnök - A család, mint a Krisztus követés színtere -
márc 31. A Mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola kórusa - Kisiskolások Tatai Kórustalálkozója - Piarista Diákszövetséggel
május 17. Kiss Norbert köztársasági elnök irodavezető - Aki Istent szereti, annak minden a javára válik -
szept. 15. Közös áhitat az Esterházy Énekegyüttessel a Szakrális Művészetek Hetében a Szent Kereszt templomban - Egyházi zene másképp - az Esterházy Énekegyesülettel
szept. 17. Kovács Sándor Kárpátalja szakértrő könyvbemutatója - Honfoglalásunk 7 emlékműve -
október 24. Dr.Nemes Lajos tatai csoport vezetőségi tag - Gondolat-kör: A KÉSZ és a tatai csoport hatása és feladatai -
november 17. XIV. Árpád-házi Szent Erzsébet jótékonysági bál - Ferences Szegénygondozó Nővérek rendje javára - Tatai Polgári Körök Szövetségével
december 6. Murányi László a Magyar Televízió volt munkatársa - Szeretet-versek -
december 18. Dobronai László filmrendező - Ne féljetek! (az előadó beszámolója halálközeli élményeiről) - Tatai Református Gyülekezettel
december 29. Évbúcsúztató és hagyományos vetítés - Fegyverszünet karácsonyra -

2011. eseményei

2011. Előadó - Cím / téma - Megjegyzés
január 18. Dr. Nemes Lajos - Gondolatok Kender József kegyesrendi tanárról, BorDó Ház - a Piarista Diákszövetséggel
március 25-27. Rácz Piusz ferences - Nagyböjti lelkigyakorlat a Kapucinus templomban - Tóvárosi Szent Imre Egyházközséggel
március 26. zarándoklat - Győrbe, a Könnyező Szűzanya kegyképhez -
június 7. Görbe László piarista igazgató, a Köznevelési Tanács tagja - Kihívások az oktatásügyben - a Piarista Diákszövetséggel
szeptember 22. Dr. Osztie Zoltán a szakrális művészetek hete alkalmából - A hit jelei -
  Csatlakozás a Regnum Marianum Akadémia előadásaihoz - A Család-évéhez kapcsolódóan keresztény felnőttképzés indult Komáromban és Tatán. - Tóvárosi Szent Imre Egyházközséggel
november 4 Dr. Székely János esztergomi segédpüspök - Főpapi szentmise - Tóvárosi Szent Imre Egyházközséggel
november 6-7-8. Dr. Barsi Balázs atya - Szentmise, utána lelkigyakorlat, majd vesperás - Tóvárosi Szent Imre Egyházközséggel
november 12.  Sebastian verbita atya - Missziós beszámoló - Tóvárosi Szent Imre Egyházközséggel
  Palánki Ferenc egri segédpüspök - Ünnepi főpapi szentmise a templom búcsúján - Tóvárosi Szent Imre Egyházközséggel
november 13.  Fatimai engesztelő szentmise, utána Kovács László - Orgona-hangverseny Liszt Ferenc műveiből - Tóvárosi Szent Imre Egyházközséggel
november 19. Kiss Ulrich jezsuita fővédnökségével - XIII. Jótékonysági Szent Erzsébet Bál - Tatai Polgári Körök Szövetségével
december 15. Smudla Tamás tatai plébános bemutatkozása - Vendégünk a Vezetőnk sorozat -
december 29. Évbúcsúztató és hagyományos vetítés - Császárok klubja -

2010. eseményei

2010. Előadó - Cím / téma - Megjegyzés
január 21. Dr. Kis Tiborné magyartanár - Radnóti Miklós munkássága, BorDó Ház -
április 22. olasz kapucinus atya - Szent Adalbert ünnepén, latin szentmise a Kapucinus templomban -
szeptember 16. Dr. Horváth Attila PPKE JÁK docense - Tisztelgés Gr. Széchenyi István előtt, BorDó Ház -
  Vámosi László - Gr. Széchenyi István érmeken (tematikus nyűjtemény) -
október 2. Gr. Széchenyi István nyomában - kirándulás Nagycenkre és Sopronba -
október 9. Missziós nap: Mária Rádió a Kapucinus templomban - Cs. Kiss Ernő fafaragó művész tanúságtétele -
november 11. Farkas Péter szociológus, PPKE oktatója - Egymásbe kapaszkodva, családjaink a globalizáció korában -
november 20. Dr Völner Pál fővédnök jelenlétében - XII. Jótékonysági Szent Erzsébet Bál -
december 28. Évzáró összejövetel, vetítés - Tűzálló -

2009. eseményei

2009. Előadó - Cím / téma - Megjegyzés
február 8. Jozefán Edit felvidéki írónő - Szép a Világ - Bemutatkozás - BorDó Ház -
április 2. Dr. Pomogács Béla irodalomtörténész - A két világháború közötti erdélyi magyar irodalom -
május 7. Hankiss Ágnes, Hargitai János, Szabó Márk - Kerekasztal beszélgetés: Európa és kereszténység -
szeptember 17. Dr. Kálmán Attila v. államtitkár - Beszélgetés a rendszerváltásról - BorDó Ház -
október 20. Görbe László piarista igazgató - Öveges József - a Nemzet Fizikatanára, BorDó Ház -
november 7-15. Jubileumi hét (a tatai KÉSZ 15 éves) - -
november 7. KÉSZ és az egyházi iskolák diákszövetségei - Szent Márton Szakestély -
november 8. Dr. Osztie Zoltán - Hálaadó szentmise a Kapucinus templomban -
november 9. Csóka Gáspár bencés tanár, történész - A bencések és Tata -
november 10. Dr. Kótay András MPR levéltár ig. - Haraszti Mihály könyvének bemutatása -
november 12. Kiss Stúdió Szinház bemutatója - Adjon Isten békét, kedvet! -
novenber 14. Dr. Oberfrank Ferenc fővédnök és Dr Lanczendorfer Erzsébet jelenlétével - XI. Jótékonysági Szent Erzsébet Bál -
november 15. Szent Márton búcsú - XIV. Cantate Domino kórustalálkozó, Szent Kereszt templom -
december 29. Évzáró összejövetel, vetítés - A KÉSZ konferenciája Esztergomban -

2008. eseményei

2008 Előadó - Cím / téma - Megjegyzés
február 14. Dr Nemes Lajos,
Kőszeghy Miklós történész, egyetemi docens, Károli Gáspár Ref. E. Budapest,
Kókai-Nagy Viktor teológus, egyetemi adjunktus, Debreceni Református Egyetem - megnyitó, majd A Biblia születése, története és jelentősége - Könyvek könyve a Biblia
február 21. Kótay László - Vendégünk a Vezetőnk - Szent Kereszt templom esperes plébánosa - BoDó Házi Esték VAV 5.
február 28. dr. Gáncs Péter püspök, Déli Evangélikus Egyházkerület - Az evangélikus egyház és a Biblia - Könyvek könyve a Biblia
március 13. dr. Pápai Lajos püspök, Győri Egyházmegye - A katolikus egyház és a Biblia -
március 27. dr. Márkus Mihály püspök, Dunántúli Református Egyházkerület - A református egyház és a Biblia -
április 10. Raj Tamás főrabbi, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - A Biblia zsidó megközelítésben -
április 24. Szabó Attila tanár, Győr - Biblia és képzőművészet -
május 8. dr. Reisinger János irodalomtörténész, Budapest - Biblia és irodalom -
május 22. Tóth Judit főiskolai tanár, hegedűművész, Budapest - Biblia és zene -
június 5. Dr. Boda László professzor, Pázmány Péter K. E. Hittudományi Kar, Budapest - Biblia és erkölcs -
szeptember 18. Tóth András orsz. gyűlési képv. - Vendégünk a Vezetőnk - BorDó Ház -
szeptember 23. Spisák Péter Pál kapucinus - Pió atyánál jártam - beszámoló, BorDó Ház -
novenber 14. Dr Osztie Zoltán fővédnökségével és jelenlétével - X. Jótékonysági Szent Erzsébet Bál -
december 28. Évzáró összejövetel, vetítés - Good Bye Lenin -

2007. eseményei

2007. Előadó - Cím / téma - Megjegyzés
január 18. Kovács Sándor - Az ismeretlen Kárpátalja - BoDó Házi Esték I.
február 27. Palotainé Kali Gabi - A Szentlélek munkája egy festőművészben - rokoni emlékezés Csók Istvánra - BoDó Házi Esték II.
március 22. Fürszt Ádám - A víz világnapja - a tatai vizek visszatérése - BoDó Házi Esték III.
április 17. Dr.Vizkeleti András - Irodalmak születése -
május 19 Dr Farbaky Péter - A kamalduliak és majki remeteségük -
junius 21 Csorba Gábor - A KÉSZ jelene és jövője - BoDó Házi Esték VAV 1.
szeptember 20 Dr Galgóczy Gábor - Plebania Multiplex azaz egy KÉSz-es ifjúsági filmklub tapasztalatai - BoDó Házi Esték VAV 2.
  - IX. Szent Erzsébet jótékonysági bál -
november 22. Michl József - Vendégünk a Vezetőnk - polgármester - BoDó Házi Esték VAV 3.
december 20 Szalay Gábor - Vendégünk a Vezetőnk - plébános a Szent Imre templomban - BoDó Házi Esték VAV 4.

2006. eseményei

2006. Előadó - Cím / téma - Megjegyzés
január 26. Dr. Kálmán Attila igazgató - A Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma és története - BorDó Házi Esték I.
február 23. Dr. Túri Róbert - Hány nyelven beszélünk magyarul? - BorDó Házi Esték II.
március 23. Dr. Lux András - Gisswein Sándor és a keresztény szociális eszmék - BorDó Házi Esték III.
április 20. Cs. Kiss Ernő - A véső és a dal Cs. Kiss Ernő művészetében - BorDó Házi Esték IV.
május 25. Pribolyszky Mátyás - Okánytól Tókión át Tatáig - BorDó Házi Esték V.
május 28. Markó Gyula plébános vezetésével - Szent Orbán napi megemlékezés -
szeptember 18. Kató Csaba - Mondjunk áldomást - Szent János pohara (a borról keresztény megközelítésben) - BorDó Házi Esték VI.
szeptember 23. Civil Expo - A KÉSz bemutatkozása -
szeptember 28. Munka Margit - Kanter Károlyról Tata szülöttjéről Budapest apostoláról - BorDó Házi Esték VII.
november 18. Dr Hargitay András fővédnökségével és jelenlétével - VIII. Szent Erzsébet jótékonysági bál -
december 6. Auer Tamásné - A magyar forradalom 50 éves (beszámoló az ausztriai Felsőőrben) - BorDó Házi Esték VIII.
december 30. Izing László: Évzáró összejövetel, vetítés - Minden politika, de a politika nem minden -

2005. eseményei

2005. Előadó - Cím / téma - Megjegyzés
március 3. Petrás Mária - Babba Mária, ó áldott Szűzanya -
április 21. Dr. Nemes Lajos - A Föld Napja -
május 27. Haraszti Mihály - A piarista hatások Tata XVIII. századi művelődéstörténetében -
május 28. Az agostyáni plébános vezetésével - Szent Orbán napi ájtatosság -
szeptember 17. Tatai Civil Nap - A KÉSz bemutatkozása -
október 22. Kiss Törék Ildikó - Varga Miklós (Nagyváradi Kiss Stúdió Színház) - Három csillag jár az égen - GYőr
november 19. Dr Smitt Pál fővédnökségével, Makray Kati jelenlétével - VII. Szent Erzsébet jótékonysági bál -
december 8. Palotainé Kali Gabi - Sorsom, sorsunk - egy család tragédiája a háború után -

Tevékenységi körünk

  • Rendezvényhelyszín, terem bérbeadás
  • Egyesületi tevékenységek
  • Neszmélyi borút központi helyszíne
  • Civil összefogási központ
  • Ajándék, könyv

Terembérlés

Óránkénti bérleti díja a konyhahasználattól függ. Fűtési szezonon kívül a terembérlet: 2500Ft+ÁFA/óra.
Érdeklődni, foglalni a 20-9270134-es telefonszámon, valamint a ház weboldalán lehet.

Elérhetőségeink

Telefon: 06-20/927-0134
Cím: 2890 Tata, Fazekas u. 4-6.

Nyitvatartás

Hétfő 14-17 óráig

Kedden és csütörtökön 12-15 óráig